menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Overbruggingsregeling transitievergoeding (voor kleine ondernemers) versoepeld. Bovengenoemde regeling, die alleen nog dit jaar geldig is, is per 1 januari 2019 versoepeld. Alleen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) kunnen een beroep doen op deze regeling indien een ontslag plaats vindt vanwege de slechte financiële positie van de onderneming. Een succesvol beroep op deze regeling betekent […]

» lees meer

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De eerste kamer heeft de wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen op 16 oktober jl. ter uitvoering van een Europese richtlijn. Een bedrijfsgeheim is informatie die geheim is, handelswaarde bezit en onderworpen is aan maatregelen om deze geheim te houden. Denk aan technologische kennis, klantgegevens, bedrijfsplannen e.d.. De wet bestempelt het als onrechtmatig om zonder toestemming van […]

» lees meer

Vaderschapsverlof (partnerverlof)

De Eerste Kamer heeft de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. (Hoe lang is over die naam nagedacht.) Het wetsvoorstel betreft met name aanpassing van de Wet arbeid en zorg. Een werknemer krijgt op grond van deze wet in de 4 weken nadat zijn partner bevallen is recht 1 werkweek (1 maal de arbeidsduur per […]

» lees meer

Indexering alimentatie 2019

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast, de zogenaamde indexering van alimentatie. De indexering van de kinder- en partneralimentatie is per 1 januari 2019 2%. Als alimentatiebetaler dient u dus de bedragen per 1 januari 2019 met 2% te verhogen. Met vriendelijke groet, Gerritse Poelman Advocaten […]

» lees meer

De klokkenluidersregeling. Wel van te voren aan denken.

Een directeur van een vereniging zegt in een gesprek met zijn collega-directeur het vertrouwen in hem op onder meer vanwege samenwerkingsproblemen en meerdere integriteitskwesties. De directeur stelde diverse interne commissies en de externe accountant van zijn aantijgingen ten aanzien integriteit  op de hoogte; zijn adviseur verzond op een gegeven moment een e-mail (waarin een deel […]

» lees meer

Wat kan ik doen als ik mijn kind niet mee mag nemen?

Helaas komt het vaak voor dat (gescheiden) ouders ruzie maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken en vast te leggen in een ouderschapsplan, zal – op verzoek van (een van) de ouders – de rechter de knoop moeten doorhakken en een zorgregeling […]

» lees meer

Maximum transitievergoeding verhoogd per 1 januari 2019.

Per 1 januari 2019 wordt de maximum transitievergoeding verhoogd tot € 81.000,00 bruto. De maximum transitievergoeding bedroeg bij invoering van het nieuwe ontslagrecht op 1 juli 2015 € 75.000,00. Sindsdien zijn er een paar verhogingen geweest.  In 3,5 jaar tijd is er een stijging van in het totaal 9,26%. Het nieuwe maximum is niet van […]

» lees meer

De uitleg van de rechter aan een 14-jarige in een verschrikkelijke echtscheiding

Ouders zijn in 2012 gescheiden en strijden nog steeds over de kinderen. Vader heeft een verzoek ingediend inhoudende dat de oudste zoon van 14 jaar bij hem zijn hoofdverblijf zal gaan hebben. De zoon woont nu, met zijn broertje van 11 jaar, bij moeder. De rechtbank constateert op basis van de inhoud van de stukken […]

» lees meer

De ex-werkgever die een negatieve referentie afgeeft.

Het afgeven van een getuigschrift is wettelijk verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Daar moet in ieder geval in staan: het soort werk dat de werknemer verricht heeft, de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst  en de arbeidsduur. Indien de werknemer daarom verzoekt moet daar aan toegevoegd worden de wijze waarop de werknemer zijn […]

» lees meer

Faillissementsprocedure na 130 jaar gemoderniseerd

De Wet modernisering faillissementsprocedure is door de Eerste Kamer aangenomen. Faillissementsprocedures dienen sneller en met minder kosten afgewikkeld te worden, waardoor opbrengsten voor schuldeisers worden verhoogd. Een belangrijke wijziging onder de nieuwe wet is de invoering van een harde deadline waarbinnen vorderingen door schuldeisers moeten worden ingediend. De curator zal de schuldeisers voortaan via e-mail […]

» lees meer