menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Zo makkelijk gaat het niet

Een advocaat wil zijn ex-vrouw, die bijna anderhalve ton van hem tegoed heeft, via de rechter dwingen om een schuldregeling te accepteren.

De vordering van de vrouw bestaat uit niet betaalde kinderalimentatie en betalingen uit het verleden aan schuldeisers van de man.

De schuldregeling houdt in dat aan de schuldeisers een uitkering wordt gedaan van 6,16%, in 36 maanden, tegen finale kwijting van het restant van hun vorderingen. De vrouw weigert haar akkoord.

De rechtbank betwijfelt of de man zich in een problematische schuldenpositie bevindt.
Hij heeft niet onderbouwd waarom hij geestelijk en lichamelijk niet in staat is om als advocaat aan de slag te gaan en meer inkomen te genereren.
De man is in dienst van zijn huidige partner. De rechtbank is niet overtuigd dat het (lage) salaris dat hij nu verdient juist is vastgesteld.
Daarnaast gaat de man regelmatig op wintersport en naar Portugal.
De man had in 2017 in privé een lease auto, waardoor hij minder alimentatie kon afdragen. Het onbetaald laten van de kinderalimentatie was niet te goeder trouw.

Het belang van de vrouw bij weigering met het aanbod weegt zwaarder dan dat van de man bij het verzochte akkoord. Nu hopen dat er ooit nog betaald wordt.

RB DH 31-07-2020 ECLI:NL:RBDHA:2020:7774

Met vriendelijke groet,

mr Nelleke Boelhouwer
Gerritse Poelman Advocaten

Afwezig op woensdag